Bản đồ

〒107-0061 Tầng 4, toàn nhà Iriki, 3-5-30 Kita Aoyama, Quận Minato, Tokyo JAPAN [Google map]
TEL +81-3-5786-0666
FAX +81-3-5786-0099
Thời gian tiếp nhận 10:00-19:00
Thời gian tiếp nhận cuối cùng 18:00-18:30 * Thay đổi tùy vào liệu trình điều trị
 


CLOSE

CLOSE

Page Top