Điều trị tế bào gốc・Y học tái tạo

Giới thiệu phương pháp điều trị tái tạo mới nhất từ tế bào gốc tuỷ răng người Liệu pháp tế bào gốc từ mỡ tự thân.

Tại Eri Clinic Omotesando, chúng tôi điều trị y học tái sinh bằng cách ứng dụng dung dịch nuôi cấy tế bào gốc từ tuỷ răng sữa của người với hàm lượng chất lượng cao, Liệu pháp tế bào gốc từ mỡ tự thân, an toàn cao và chứa nhiều thành phần tăng trưởng cao. Liên kết với cơ sở chuyên bào chế tế bào (FA3190002・FA3150010) ứng dụng phương pháp đảm bảo tính an toàn trong y học tái tạo nhờ nắm giữ kỹ thuật nuôi cấy và độ an toàn tiêu chuẩn cao nhất nước Nhật.CLOSE

CLOSE

Page Top