Điều trị tế bào gốc・Y học tái tạo

Giới thiệu phương pháp điều trị tái tạo mới nhất từ tế bào gốc tuỷ răng người.

Tại Eri Clinic Omotesando, chúng tôi điều trị y học tái sinh bằng cách ứng dụng dung dịch nuôi cấy tế bào gốc từ tuỷ răng sữa của người với hàm lượng chất lượng cao, an toàn cao và chứa nhiều thành phần tăng trưởng cao.Liên kết với cơ sở chuyên bào chế tế bào (FA3150010) ứng dụng phương pháp đảm bảo tính an toàn trong y học tái tạo nhờ nắm giữ kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc tuỷ răng có độ an toàn tiêu chuẩn cao nhất nước Nhật.

同じ Điều trị tế bào gốc・Y học tái tạo の施術一覧
CLOSE

CLOSE

Page Top