Xét nghiệm kháng nguyên virus Corona chủng mới

New Corona virus antigen test

Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19

Xét nghiệm kháng nguyên vi-rút Corona chủng mới là xét nghiệm kiểm tra sự hiện diện của các kháng nguyên thuộc vi-rút Corona chủng mới sinh ra trong quá trình vi-rút lây lan trong cơ thể.
Xét nghiệm này giúp quý khách xác nhận bản thân có đang nhiễm vi-rút hay không.

‘Nhằm nắm bắt tình trạng sức khỏe một cách chính xác hơn, chúng tôi khuyến khích quý khách làm thêm xét nghiệm kháng thể cùng lúc với xét nghiệm kháng nguyên.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với bác sĩ.

Các dịch vụ liên quanCLOSE

CLOSE

Page Top