Tiêm Hay Fever

Hay Fever Injection

Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.

■Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.
1 lần ¥5,000 (chưa tính thuế)

Có thể tiêm chủng được ngay trong ngày nên quý khách có nguyện vọng hãy đặt lịch qua điện thoại.
Khách lần đầu khám:03-5786-1155
Khách tái khám:03-5786-0077

Các dịch vụ liên quan
CLOSE

CLOSE

Page Top