Tiêm phòng dị ứng phấn hoa

Hay Fever Injection

Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.

■Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.

Có thể tiêm phòng ngay trong ngày, nên quý khách chỉ cần đặt hẹn qua điện thoại khi muốn tiêm.
Khách lần đầu khám:03-5786-1155
Khách tái khám:03-5786-0077

Các dịch vụ liên quanCLOSE

CLOSE

Page Top