Tiêm phòng dị ứng phấn hoa

Hay Fever Injection

Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.

■Chúng tôi bắt đầu triển khai tiêm phòng bệnh dị ứng phấn hoa.
1 lần ¥5,000 (chưa tính thuế)

Có thể tiêm phòng ngay trong ngày, nên quý khách chỉ cần đặt hẹn qua điện thoại khi muốn tiêm.
Khách lần đầu khám:03-5786-1155
Khách tái khám:03-5786-0077

Các dịch vụ liên quanCLOSE

CLOSE

Page Top