Truyền dịch Mega Vitamin Myers

Mang lại hiệu quả điều trị cao hơn bình thường nhờ kết hợp dịch truyền phù hợp với mục đích điều trị của từng khách hàng.

Ngoài các loại vitamin khác nhau, chúng tôi kết hợp thêm các thành phần tối ưu đặc biệt phù hợp với mục đích và lối sống, chẳng hạn như để cải thiện tình trạng da thô ráp và tình trạng thể chất.
Mang lại hiệu quả điều trị cao hơn bình thường nhờ kết hợp dịch truyền phù hợp với mục đích điều trị của từng khách hàng.
Thành phần: Các loại vitamin B và 5 thành phần khác được chọn

Hình ảnh trị liệu, ca điều trị

 イメージ

Hình ảnh điều trị

 イメージ

Hình ảnh minh họa

Hiệu quả

・Truyền dịch theo công thức tuỳ chỉnh
Ngoài các loại vitamin khác nhau, chúng tôi kết hợp thêm các thành phần tối ưu đặc biệt phù hợp với mục đích và lối sống, chẳng hạn như để cải thiện tình trạng da thô ráp và tình trạng thể chất.
Chống lão hoá toàn diện, cải thiện các vấn đề về da.

Các dịch vụ liên quanCLOSE

CLOSE

Page Top