Tư Vấn

Counseling

Dành cho khách hàng khám lần đầu hay khách hàng có nhu cầu tư vấn

Tư Vấn イメージ

Tại viện chúng tôi có khám bảo hiểm các loại kể cả các bệnh nội khoa như mất ngủ, dị ứng phấn hoa, chứng sợ lạnh…
Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận tư vấn cho những khách hàng có nhu cầu trao đổi về các vấn đề về da.
Viện trưởng chúng tôi trực tiếp tư vấn, trao đổi về tình trạng da của từng khách hàng nên quý khách hãy thoải mái trao đổi tất cả các vấn đề về da hay sức khỏe.
CLOSE

CLOSE

Page Top